Apie koaliciją

Koalicijos tikslas– vienyti Lietuvos nevyriausybines organizacijas, siekiant faktinio lyčių lygiateisiškumo.

Koalicija tai:

  • neformali Lietuvos nevyriausybinių organizacijų sąjunga, organizuojanti visuomeninį judėjimą dėl faktinio lyčių lygiateisiškumo įgyvendinimo;
  • tiltas tarp Lietuvos piliečių, kurie gali iškelti savo problemas bei pasiūlyti jų sprendimo būdus, ir Koalicijos socialinių partnerių;
  • mechanizmas, kuris leidžia įtakoti viešąją, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymą bei Jungtinių Tautų konvenciją “"Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims";
  • atviras diskusijų forumas Internete lyčių lygiateisiškumo klausimais.

Koalicijos Socialiniai partneriai:

Koalicijos rėmėjai:

  • Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje
  • Baltijos Amerikos partnerystės programa
  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  • Jungtinių Amerikos Valstijų Ambasada, Vilnius, Demokratijos komisijos mažų grantų programa

NAUJIENA!
Projektas: CIC: Visuomenės integracija ir sąryšis – atverkime širdis ir protus, www.thecicproject.eu
Projektas: DiDE: Europa – įvairovės vystymasis www.thedideproject.eu

EN version www.women-coalition.webinfo.lt

© 2000-2009 SIF


SIF
© 2000-2009 SIF